Uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

5video(s)

MÁY HÀN CẮT KIM LOẠI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU NƯỚC

MÁY HÀN CẮT KIM LOẠI SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU NƯỚC

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

7 years ago 1772 views

Doanh nghiệp CNHT thu hẹp sản xuất vì thiếu vốn

Doanh nghiệp CNHT thu hẹp sản xuất vì thiếu vốn

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

7 years ago 1634 views

Ngành cơ khí Việt Nam: Đánh mất cơ hội vì nội lực yếu

Ngành cơ khí Việt Nam: Đánh mất cơ hội vì nội lực yếu

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

7 years ago 1637 views

Sáng kiến giải pháp hữu ích 2016

Sáng kiến giải pháp hữu ích 2016

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

7 years ago 1758 views

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cơ khí

Video uploaded by Hoàng Nhân Nguyễn

7 years ago 1714 views

Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second