MỔ MẮT TỪ THIỆN - 18.5.2016

  •  : Hoàng Nhân Nguyễn
  •  : 0

Nằm trong kế hoạch hoạt động của Hội DN Cơ khí - Điện nhiệm kỳ III, Chị Trần Diệu Canh - Trưởng Ban Công tác Xã hội Cộng đồng, đã phát động Chương trình Hướng tới người nghèo không có tiền để mổ mắt với chủ đề "ĐEM LẠI ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO".
Chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ và tài trợ từ các DN Hội viên của Hội DN Cơ khí  - Điện TPHCM (HAMEE);
Đơn vị phối hợp thực hiện là Khoa mắt - Bệnh viện Trưng Vương TPHCM.


Diamond Sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second