4 1 opt QBMZ

Đối thoại về việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

 17:17 03/05/2016

Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với Doanh nghiệp về việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN.

Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second