Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Đào tạo giữa HAMEE & HOTEC

Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Đào tạo giữa HAMEE & HOTEC

 21:43 16/05/2016

Ngày 16/05/2016, Hội DN Cơ Khí – Điện TPHCM (HAMEE) và Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM (HOTEC) đã tiến hành Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Đào tạo.

Diamond Sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second