Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

“Siết” máy móc nhập khẩu cũ có thể giết chết DN vừa và nhỏ.

 10:35 05/05/2016

Bên cạnh mặt tích cực, một số nội dung của Thông tư 23 vừa được Bộ KHCN ban hành có thể gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động trên thị trường.

Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second