Mời tham gia chương trình "Kaizen hiện trường sản xuất bằng Kỹ thuật công nghiệp (IE)"

Thursday - 26/05/2016 16:38
Viện IMT trân trọng thông tin đến Quý Hiệp Hội thông tin 2 chương trình trong tháng 6/2016 như sau:
Ngày 16 & 17/6/2016: Kaizen hiện trường sản xuất bằng Kỹ thuật công nghiệp (IE)
Mời tham gia chương trình "Kaizen hiện trường sản xuất bằng Kỹ thuật công nghiệp (IE)"
Mục tiêu đào tạo: Huấn luyện kỹ năng phân tích hệ thống sản xuất (đo lường năng suất, cải tiến dòng chảy, cải tiến thao tác…) giúp hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thời gian: 8:30 - 16:30, thứ 5 & thứ 6, ngày 16 & 17/6
Địa điểm: Phòng Đào tạo Viện IMT, 404 Huỳnh Văn Bánh, P 14, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Đối tượng: Giám đốc sản xuất, Quản đốc, Tổ trưởng, giám sát, Các nhân sự đang quan tâm đến cải tiến hiện trường sản xuất.
Phí: 2.450.000 VND.

Tải thông tin chi tiết tại đây:

Source: Viện IMT

 Key: KAIZEN

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

Diamond Sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second