Engineering Business Association - Electric City

https://www.hamee.vn


Đối thoại về việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với Doanh nghiệp về việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN.
4 1 opt QBMZ

4 1 opt QBMZ

Kính gởi Quý Anh/ Chị Doanh nghiệp,

Kính mời Quý Anh/ Chị tham dự Hội nghị gặp gỡ và đối thoại với Doanh nghiệp về việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng theo thông tư 23/2015/TT-BKHCN.
Thời gian: 8g00, Thứ Tư, ngày 04/05/2016
Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học Công nghệ TP (244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3)
Thư mời và tài liệu đính kèm.

Thiết nghĩ đây là vấn đề có liên quan mật thiết đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành cơ khí - điện nên rất mong các anh chị quan tâm tham dự.

Quý Anh/Chị Doanh nghiệp đăng ký tham dự vui lòng gởi thông tin về cho Ban thư ký qua email hoicokhidien@gmail.com.

Source: Ban Thư ký HAMEE

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second