Mời tham gia Xét chọn danh hiệu "Sản phẩm tiêu biểu"

Saturday - 21/05/2016 15:24
Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh hiện nay chúng ta cần thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tiếp tục thành công của Hội chợ triển lãm "Tôn vinh hàng Việt" các năm trước, năm nay Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh hàng Việt 2016" từ ngày 10 đến ngày 14/06/2016 tại nhà Thi đấu TDTT Phú Thọ.
Mời tham gia Xét chọn danh hiệu "Sản phẩm tiêu biểu"
Trong khuôn khổ Hội chợ "Tôn vinh hàng Việt 2016", Ban tổ chức có tổ chức xét chọn danh hiệu "Sản phẩm tiêu biểu" nhằm mục đích tôn vinh, khen thưởng, khuyến khích sự sáng tạo, cải tiến của doanh nghiệp; quảng bá nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm góp phần xây dựng và nâng cao thương hiệu...
 
Phí tham gia xét chọn: Miễn phí

Kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia trước ngày 25/05/2016.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ban thư ký:
1. Cô Ngọc Yến - Phó Văn phòng, điện thoại 08. 3512 9097 - 090 996 6970, Email: ngocyen02@gmail.com
2. Cô Hoài Ngọc - Chuyên viên, điện thoại: 08. 3512 9097 - 090 369 2142, Email: hoaingoc.huba@gmail.com

Vui lòng tải thông tin tại đây:
>>> Quyết định
>>> Quy chế xét chọn
>>> Bản khai thành tích
>>> Bản dăng ký

Trân trọng.

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

Diamond Sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second