Mời tham gia khóa học "Đào tạo giảng viên nội bộ trong Doanh nghiệp"

Monday - 23/05/2016 10:55
“TRAIN THE TRAINER”
ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
Học viện đào tạo Crossroadplus 
Mời tham gia khóa học "Đào tạo giảng viên nội bộ trong Doanh nghiệp"
Nhằm Tri ân tri đối với Hội DN Cơ Khí - Điện TPHCM và Quý Doanh nghiệp Hội viên HAMEE, Học viện đào tạo Crossroadplus mời Quý Hội viên tham gia khóa học" đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp"
Thể lệ: Mỗi Doanh nghiệp Hội viên HAMEE được tặng MIỄN PHÍ 01 suất tham dự khóa học
* Lưu ý: Trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thêm cho nhân sự tham dự khóa học thì Học viện đào tạo Crossroadplus hổ trợ  đặc biệt giảm 50% mức phí khóa học tương đương với mức phí là: 4.250.000 VNĐ/ học viên (Bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
 

NỘI DUNG KHÓA KHÓA ĐÀO TẠO:

  • Nghệ thuật truyền đạt kế hoạch làm việc trong doanh nghiệp giúp nhân viên hiểu nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp nhất  
  • Nâng cao kỹ năng huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhân sự trong doanh nghiệp
  • Nghệ thuật xử lý tình huống phát sinh trong doanh nghiệp
  • Kỹ năng dẫn giảng, đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp
  • Đối thoại trực tiếp với đội ngũ chuyên gia


ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

  • Giám Đốc Nhân sự, Giám Đốc đào tạo
  • Trưởng phòng đào tạo, trưởng phòng nhân sự
  • Các trưởng phòng ban Bộ phận
  • Các đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này

PHƯƠNG PHÁP:

Chương trình 5 ngày (10 buổi) sẽ được thực hiện bằng hình thức trình bày trực quan, trò chơi, hoạt động, phân vai, v.v. Người tham gia cũng sẽ trình bày những hoạt động suy nghĩ cá nhân để tiếp thu kiến thức học  tập.

Vui lòng gởi Phiếu đăng ký về Ban Thư ký HAMEE, trước ngày 27/5

Tải thông tin chi tiết tại đây:
>>> Thư mời tham dự Khóa học
>>> Phiếu Đăng ký

Source: Ban Thư ký HAMEE

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second