Chương trình Kết nối giao thương Việt – Hàn 2016, Từ ngày 08/06 đến ngày 10/06/2016.

Monday - 06/06/2016 10:01
Nằm trong chuỗi chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Xúc tiến thương mại 2016, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam thuộc Cục phát triển doanh nghiệp (AED) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp với nhà triển lãm Coex – Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) tổ chức chương trình Kết nối giao thương Việt – Hàn 2016 trong khuôn khổ “Triển lãm quốc tế nhượng quyền thương hiệu và ngành bán lẻ Việt Nam 2016”
Chương trình Kết nối giao thương Việt – Hàn 2016, Từ ngày 08/06 đến ngày 10/06/2016.

Sự kiện sẽ giúp các doanh nghiệp kết nối kinh doanh, tạo cơ hội để các doanh nghiệp tìm hiểu sản phẩm và đón đầu các cơ hội kinh doanh. Ban Tổ chức sẽ bố trí các cuộc gặp gỡ trực tiếp theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

Thời gian: Từ ngày 08/06 đến ngày 10/06/2016.

Địa điểm: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Số 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam – Lầu 5, số 289 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08)39307027 – Fax: (08) 39304642.

Thư mời và Phiếu đăng ký tham dự được tải tại đây:
>>> Thư Mời
>>> Phiếu Đăng ký
>>> Danh sách DN Hàn Quốc

 Key: XTTM HQ

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

Newer articles

Older articles

Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second