Ngày mai, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo Thường vụ Quốc hội kết quả bầu cử

Tuesday - 24/05/2016 17:43
Theo kế hoạch, tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 47
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp thứ 47
Sáng 25.5, theo kế hoạch, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Tại Phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ngoài ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát bước đầu chuyên đề Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về 2 dự thảo Nghị quyết về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính; Nghị quyết quy định về phân loại đô thị.

Đáng lưu ý, tại Phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự kiến, Phiên họp thứ 48 được diễn ra trong 1 ngày (25.5).

Source: Báo Lao Động

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article
Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second