Regulation

Quyche HV (FILEminimizer)Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Ban Thư ký HAMEE:

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ – ĐIỆN TPHCM

310 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú, TP. HCM

t:   08 3865 0265    f: 08 3860 8213

m: 0903 901133 (Ms Lan) ; 0903 88 73 66 (Ms Thư) 

e:  hoicokhidien@gmail.com

w: http://www.hmea.vn

Diamond Sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second